Cú pháp CSS (CSS Syntax)

Cách viết một lệnh trong CSS.

Như đã viết ở bài trước (CSS là gì?). Mỗi câu lệnh CSS sẽ định dạng một thành phần nhất định trong tài liệu HTML, thành phần HTML được định dạng được gọi là đối tượng của CSS (CSS selector).

Để hiểu rõ hơn về cú pháp của CSS ta xét ví dụ sau:

Giả sử ta muốn quy định tất cả các thành phần <h1> có màu đen, cỡ chữ 14px; font Arial thì ta sẽ viết CSS như sau:

1 h1 {color#000font-size14pxfont-familyarial }

Như vậy ta thấy cú pháp một lệnh CSS như sau

 

Cu phap css

Đối tượng  { thuộc tính 1: giá trị 1; thuộc tính 2: giá trị 2; … ; thuộc tính n: giá trị n }

–    Đối tượng: là các thành phần của tài liệu HTML (các thẻ) .

–    Thuộc tính: các thuộc tính định dạng của phần tử như màu sắc, font chữ, kích thước, . . ., ở các bài viết sau chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về các thuộc tính này

–    Giá trị: giá trị của các thuộc tính trên.

Ghi chú trong CSS (CSS comment)

Trong CSS ta sử dụng  /* */ để ghi chú hay bỏ qua một lệnh nào đó mà ta không muốn thực hiện

Ví dụ:

1 p{
2 /* Nội dung ghi chú */
3 color:red;
4 text-align:center;
5 }
Advertisements

Posted on November 7, 2012, in HTML/CSS and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: