Cơ bản về HTML

HTML (Hyper Text Markup Language) tạm dịch là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.

HTML không đóng vai trò là ngôn ngữ  lập trình, nhưng lại vô cùng quan trọng trong việc thể hiện và trình bày trang web. Một trang web không thể vận hành nếu thiếu HTML. Do đó nắm vững được HTML sẽ là yếu tố cần thiết để bước vào thế giới web.

Bài viết này mình sẽ giới thiệu một chút về HTML, mong rằng nó sẽ giúp ích cho các bạn mới bắt đầu tìm hiều  về web và HTML.

Một tài liệu HTML có cấu trúc cơ bản như  sau:

01 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
02 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
03 <head>
04       <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
05       <title>Tiêu đề trang web</title>
06 </head>
07 <body>
08       Trang web đầu tiên
09 </body>
10 </html>

 

Bạn có thể sử  dụng bất kỳ một trình soạn thảo văn bản đơn giản (như Notepad) chẳng hạn, gõ vào đoạn code trên rồi lưu lại với phần mở rộng là .html hoặc .htm. Ví dụ ta sẽ lưu lại firt.html,  sau đó bản mở file này với trình duyệt web bất kỳ và xem kết quả.

Giải thích ví dụ trên:

Dòng đầu tiên

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">

Thẻ này báo cho trình duyệt biết đây là điểm khởi đầu của một tài liệu HTML, khai báo chuẩn web. Ở đây là chuẩn XHTML. Đây là chuẩn web mới, và các bài viết sau này về HTML thì mình sẽ nói về chuẩn XHTML mà không đề cập đến chuẩn HTML cũ.

Thẻ cuối cùng của tài liệu là </html>, thẻ này nói cho trình duyệt biết đây là điểm kết thúc một tài liệu html.

Đoạn chữ nằm giữa hai thẻ <head> và </head> là thông tin của header. Thông tin header sẽ không được hiển thị trên cửa sổ trình duyệt. Đây sẽ là nơi gọi các thủ tục css, javascript, các thẻ meta…

Đoạn chữ nằm giữa cặp thẻ <title> là tiêu đề trang web. Dòng tiêu đề này sẽ xuất hiện ở thanh trạng thái của trình duyệt web.
Đoạn chữ nằm giữa hai thẻ <body></body> là nơi hiện thị nội dung trang web lên trình duyệt.

Đó chỉ là cấu trúc cơ bản của một tài liệu HTML, tuy nhiên để làm được một trang web thì chúng ta còn nhiều điều phải làm, và các bài viết tiếp theo mình sẽ giúp các bạn lần lượt tìm hiểu các thành phần khác của tài liệu HTML để có thể hoàn thiện một trang web.

Advertisements

Posted on November 7, 2012, in HTML/CSS and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: