Box model trong CSS

Box model (mô hình hộp)  là cách mà CSS định dạng khối không gian bao quanh một thành phần. Trong HTML tất cả các thành phần đều tồn tại một hộp bao quanh nó.

Mô hình Box model bao gồm padding (vùng đệm), border (đường viền) và margin (canh lề). Mặc định thì tất cả các giá trị này đều bằng 0, do đó chỉ khi nào các thuộc tính này được khai báo thì ta mới nhìn thấy sự thay đổi của chúng.

 

Box model

Padding: là vùng nằm giữa nội dung và đường viền (border), nó tạo ra một khoảng trống giúp cho nội dung được trình bày rõ ràng hơn .

Các giá trị của padding: bao gồm padding-top; padding-right; padding-bottom; và padding-left.

Ví dụ

1 .myclass{ padding-top5pxpadding-right7pxpadding-bottom7pxpadding-left5px}

Border: sẽ quy định độ dày, màu sắc và kiểu hiện thị cũng như kiểu của đường viền.

Các giá trị của border bao gồm: border-width; border-style và border-color, chúng ta luôn phải khai báo border-style, nếu không được khai báo thì nó sẽ có giá trị bằng 0, lúc đó các giá trị của border-with và border-color sẽ không được hiển thị.

Chúng ta khai báo trong CSS như sau

1 p{ border-width1pxborder-stylesolidborder-colorgreen }

Margin: margin là phần nằm ngoài cùng trong mô hình Box model. Nó sẽ tạo ra khoảng các giữa các thành phần với nhau

Các giá trị của margin: bao gồm margin-top; margin-right; margin-bottom; và margin-left.

Ví dụ

1 .myclass{ margin-top5pxmargin-right7pxmargin-bottom7pxmargin-left5px}

Ví dụ về Box model

Đoạn văn bản này được hiển thị với đường viền và có padding 5px

Đoạn văn bản này được hiển thị với đường viền và có margin-top 20px

Advertisements

Posted on November 7, 2012, in HTML/CSS and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: