Radio Button

1. Radio Button
Trong bài viết hôm nay xin được giới thiệu đến các bạn một control phổ biến, thường dùng trong Lập trình Windows Form – Radio Button. Chắc hẳn chúng ta không còn xa lạ gì với control này, Control biểu tưởng hình tròn với 2 trạng thái chọn hoặc không chọn. Nếu so sánh Radio Button với CheckBox thì chúng ta sẽ thấy được sự tương đồng, nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ trong 1 nhóm Radio Button thì chỉ có duy nhất 1 lựa chọn, chọn cái này cái kia sẽ mất. Còn đối với checkBox thì có thể cùng lúc đưa ra nhiều lựa chọn khác nhau.

2. Nhóm Radio Button
Trong 1 nhóm bao gồm nhiều RadioButton thì chỉ có duy nhất 1 RadioButton được đánh dấu. Khi có cái mới được chọn thì cái cũ sẽ bị loại bỏ. Vậy những RadioButton nào được xem là cùng 1 nhóm?! Chung 1 group ở đây là tính những RadioButton cùng nằm trực tiếp trên cùng 1 control. Ở đây tôi nhấn mạnh phải cùng nằm trực tiếp trên cùng 1 control, như vậy control này phải là duy nhất cho 1 nhóm xác định. Ở đây 3 RadioButton cùng 1 nhóm, và control trực tiếp ở đây là GroupBox: Group RadioButton. Như vậy nếu ta có RadioButton khác nằm ngoài GroupBox này thì không được xem là cùng nhóm.

3. Ví dụ
Trong ví dụ bên dưới ta sẽ tìm hiểu một số thuộc tính quan trọng cần thiết tối thiểu cho một RadioButton. Để hiểu hơn về hoạt động của RadioButton tôi sẽ tạo và thiết lập thuộc tính cho chúng từ Code.

Đầu tiên ta tạo mảng RadioButton với 3 phần tử, sau đó Lần lượt khởi tạo cho từng phần tử. Ta thấy 3 RadioButton được tạo chung nhóm trên control Group RadioButton. Giá trị text của RadioButton được thiết lập bởi thuộc tính .Text và cũng như các control khác thuộc tính location dùng để xác lập vị trí của control trên control cha chứa nó. Và cuối cùng ta xác lập sự kiện checkedChanged cho 3 RadioButton, khi một một RadioButton khác được chọn thì sẽ có thông báo trạng thái bên trên TextBox

Radio Button | Lập trình Windows Form | MicrosoftTech.Net

MicrosoftTech.Net

Advertisements

Posted on November 3, 2012, in Csharp, Win Form and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: