ProcessBar

Trong bài viết về windowsForm hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về control Processbar – một controls cũng rất hữu dụng trong nhiều chương trình. Chức năng thường thấy của processbar là để cho biết tiến trình làm việc của chương trình trong một thời điểm nào đó, hoặc thường gặp nhất là trong các chương trình nghe nhạc, xem phim có thêm control này để biết đoạn nhạc, phim đang tới đâu và đồng thời có thể dy chuyển tới đoạn mình muốn.

1. Processbar control
Hình bên dưới là processbar control trong Windows 7 được hỗ trợ hiệu ứng hình ảnh cải tiến nhiều so với Windows XP, thanh tiến trình mướt hơn, màu sắc bắt mắt hơn. Làm việc với processbar control ta cần quan tâm tối thiểu đến 4 thuộc tính sau:

  • Minimum: Thiết lập giá trị nhỏ nhất.
  • Maximum: Thiết lập giá trị lớn nhất.
  • Step: Thiết lập giá trị cho mỗi nấc trong tiến trình của processbar.
  • Values: Thiết lập / Lấy giá trị hiện thời của processbar.

Như các control khác, processbar được hỗ trợ nhiều event khác nhau; Nhưng thiết nghĩ 2 event hữu dụng nhất là MouseDown và MouseMove dùng cho trường hợp kéo thả giá trị trên processbar.
Tìm hiểu ProcessBar Control Lập trình Windows Form | MicrosoftTech.Net
2. Ví dụ về processbar control
Trong ví dụ bên dưới ta sẽ tìm hiểu những thao tác xử lý trên processbar, với các thao tác này ta đã hoàn toàn làm chủ được control này, và có thể ứng dụng trong nhiều trường hợp khác nhau:

  • Đầu tiên ta cần thiết lập giá trị Maximum cho precessbar thông qua kích thước chiểu ngang (Size.Width). Giá trị minimum đã thiết lập bằng 1 trong design.
  • Điều khiển process chạy từ trái qua phải: Ở đây ta dùng vòng lặp for chạy từ minimum đến maximum và tại mỗi bước thiết lập giá trị Value cho processbar.
  • Điều khiển process chạy từ phải qua trái: Ngược lại với thao tác trên.
  • Event MouseDown thực hiện kéo tiến trình tới vị trí nhấp chuột.
  • Event MouseMouse thực hiện kéo rê tiến trình theo chuột.

Tìm hiểu ProcessBar Control Lập trình Windows Form | MicrosoftTech.Net

Tìm hiểu ProcessBar Control Lập trình Windows Form | MicrosoftTech.Net

MicrosoftTech.Net

Advertisements

Posted on November 3, 2012, in Csharp, Win Form and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: