ImageList

1. ImageList

Chúng ta đã biết tới ListBox và ComboBox là những Control dùng để chứa danh sách dữ liệu, bây giờ đối với ImageList cũng tương tự vậy. ImageList dùng để lưu trữ danh sách hình ảnh để có thể quản lý dễ dàng hơn, nói đơn giản hơn ImageList đưa hình ảnh vào trong mảng và chúng ta có thể thao tác trên hình ảnh thông qua chỉ số, tất cả sẽ cùng 1 tên chung chứ không phải là từng hình ảnh rời rạc. ImageList không phải là Control hiển thị trực tiếp nên không thể thấy trên giao diện Form, thay vào đó nó sẽ nằm ở thanh công cụ bên dưới của Visual Studio.

2. Làm việc với ImageList
Để thêm hình ảnh vào ImageList có thể thao tác trong giao diện thiết kế hoặc cũng có thể thêm bằng Code thực thị. Trong giao diện thiết kế ta chỉ cần nhấp vào Control ImageList để hiển thị hộp thoại quản lý hình ảnh, tại đây có thể thêm, bớt hình ảnh. Lưu ý: Hình ảnh trong ImageList chỉ giới hạn ở kích 256*256 pixel. Có thể sử dụng hình ảnh màu 32bit. Nếu muốn add hình ảnh vào ImageList bằng Code thực thi thì cần phải đưa đường dẫn trực tiếp của hình ảnh vào phương thức add() của ImageList.
Tìm hiểu Control ImageList trong Lập trình Windows Form Csharp | MicrosoftTech.Net
3. Ví dụ minh họa
Trước tiên dùng Dialog Open File để mở file ảnh cần đưa vào ImageList, tiếp đó lấy đường dẫn trực tiếp của hình ảnh để đưa vào ImageList. ImageList quản lý hình ảnh trong danh sách thông qua chỉ số (Index), lợi dụng đặc điểm này ta sử dụng 1 ListBox để đưa ra danh sách hình ảnh trong ImageList nhằm khi chọn hình ảnh nào thì nó sẽ được hiển thị trong 1 PictureBox khác. Sau mỗi lần thêm hình ảnh mới vào ImageList thì ListBox được refesh danh sách lại.
Tìm hiểu Control ImageList trong Lập trình Windows Form Csharp | MicrosoftTech.Net

MicrosoftTech.Net

Advertisements

Posted on November 3, 2012, in Csharp, Win Form and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: