1. Dialog là gì?

Dialog là những form mà hiển thị thì form cha của nó sẽ rơi vào tình trạng disable, cho đến khi nào dialog được tắt thì mới có thể tương tác lên form cha. Đối với form thường ta dùng phương thức .Show() để show form, còn đối với dialog ta dùng ShowDialog(). Trong dotnet có hỗ trợ một số control rất hữu ích cho các tác vụ nhất định như open, save file, brower folder… mỗi control có một tác dụng khác nhau nhưng một đặc điểm gần như chung nhất là: Mở một dialog -> thiết lập giá trị nào đó -> close dialog -> áp dụng các giá trị từ dialog cho form chính.

Bên dưới đây ta sẽ tìm hiểu 3 dialog control chính: ColorDialog, FolderBrowerDialog và FontDialog.

2. ColorDialog

Không cần giải thích chắc các bạn cũng biết control này dùng để xác lập giá trị màu sắc cho các biến hoặc các cụ thể là các control khác. Trong ví dụ bên dưới, ta đặt 1 event khi click vào panel tạo trước đó thì sẽ khởi tạo 1 ColorDialog với tên cldlg. Và hiển thị Dialog qua phương thức ShowDialog(). Lưu ý; Đối với các control Dialog chỉ có phương thức ShoaDialog chứ không có phương thức Show như Form thường. Sau đó ta sẽ được Form Color như hình dưới, tại đây ta có thể thiết màu sắc thật dễ dàng. Và cuối cùng sau khi ta chọn OK thì giá trị màu sắc sẽ được lưu trong thuộc tính .Color. Kết quả là panel sẽ có background trùng với màu tương ứng đã chọn trong ColorDialog.

Tiếp theo ta tiến hành phân tích màu đã chọn thành 3 giá trị Red, Green và Blue. Đây cũng là hệ màu được sử dụng trong ứng dụng: Hệ màu RGB.

Dialog Control | Lập trình WindowsForm | Csharp
2. FolderBrowerDialog

FolderBrowerDialog là một dạng dialog Control giúp hỗ trợ trình duyệt cây thư mục trong máy tính và trả về đường dẫn của File đã chọn. Control này thường được chọn khi muốn lấy một thư mục mà trong nó có chứa nhiều file cần xử lý, ví dụ trường hợp bạn cần lấy một thư mục chứa file nhạc để sau đó include các file trong đó vào danh sách bài hát chẳng hạn. Với FolderBrowerDialog ta cần quan tâm đến 2 thuộc tính thường dùng sau:

  • SelectedPath: Trả về đường thư mục đã được chọn
  • RootFolde: Trả về thư mục gốc của hệ thống. Tôi đang dùng Windows7, thư mục gốc của nó là Desktop.

Dialog Control | Lập trình WindowsForm | Csharp
3. FontDialog

Với ví dụ nhỏ bên dưới ta sẽ tìm hiểu về FontDialog – Control hỗ trợ thiết lập các thuộc tính cho Text về font chữ, Font style, size… Cũng tương tự các Dialog control khác, ta chỉ cần khai báo và cho .ShowDialog và khi Dialog kết thúc ta sẽ sẽ dễ dàng lấy các thuộc tính của nó. Ví dụ bên dưới ta sẽ dùng Font Dialog để thay đổi thuộc tính cho text và kết hợp ColorDialog để thay đổi màu chữ và màu nền.
Dialog Control | Lập trình WindowsForm | Csharp

MicrosoftTech.Net

Advertisements

Posted on November 3, 2012, in Csharp, Uncategorized, Win Form and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: