1. Control DataGridView

Là control được tổ chức dưới dạng bảng với các cột dọc (column) và hàng ngang (row), trên đầu mỗi cột có tên cột.DataGridView hữu ích trong trường hợp xuất dữ liệu có cấu trúc mảng 2 chiều, bảng dữ liệu, lưu trữ thống kê, database…

2. Xử lý cột (Column) trong DataGridView
Khi vừa khởi tạo từ ToolBox, DataGridView là bảng trống không có dòng và cột, trước tiên ta cần phải tạo cột, sau đó mới có thể thêm dữ liệu vào theo từng hàng. Đầu tiên ta sẽ tìm hiểu cách xử lý cột trong giao diện kéo thả của Visual Studio và sau đó là xử lý trên Code. Đầu tiên ta nhấm vào mũi tên nhỏ ở góc phải phía trên của control để xuất hiện bảng DataGridView Task, tại đây ta có thể thêm cột và thiết lập tùy chỉnh cho các cột đó. Thêm cột tại Add Columnvà chỉnh sửa cột tại Edit Column. Các checkbox bên dưới thiết lập cho phép (hoặc không) thêm, bớt, chỉnh sửa, xóa dữ liệu trên DataGridView trong quá trình chạy ứng dụng.

Nhìn vào bảng Edit Column bên dưới ta thấy trình quản lý các column, tại đây ta có thể thay đổi tên, text hiển thị đầu dòng và một số tùy chỉnh layout tại nhóm chức năng Layout
Tìm hiểu Control DataGridView Lập trình Windows Form | MicrosoftTech.Net
3. Xử lý cột trong Code.
Bên dưới là cách thêm cột cho DataGridView. Trong ví dụ ta cần thêm 3 cột nên lần lượt tạo 3 đối tượng DataGridViewTextBoxColumn và thứ tự thiết lập thuộc tính cho mỗi cột và cuối cùng thông qua phương thức AddRangeđể Add các cột vào DataGridView. Trong ví dụ trên ta thấy còn có 1 cột nhỏ bên trái DataGridView, để ẩn cột này ta thiết lập giá trị False cho thuộc tính RowHeaderVisible.
Tìm hiểu Control DataGridView Lập trình Windows Form | MicrosoftTech.Net
4. Thêm dữ liệu cho DataGridView
Thông qua phương thức Rows.Add() ta có thể dễ dàng thêm dữ liệu cho DataGridView. Ta thấy DataGridView có 3 cột nên đối số của phương thức Rows.Add() cần có 3 chuỗi, nếu ít hơn thì những vị trí sau sẽ bị chừa trống.
Tìm hiểu Control DataGridView Lập trình Windows Form | MicrosoftTech.Net
5. Truy xuất dữ liệu trong DataGridView
DataGridView tổ chức dữ liệu giống như 1 mảng 2 chiều thông thường, ta có thể thiết lập và truy xuất dữ liệu dễ dàng thông qua chỉ số hàng và cột. Bên dưới ta tiến hành lấy dữ liệu trong DataGridView thông qua các chỉ số hàng, cột đưa vào ở các TextBox. Lưu ý: dữ liệu trong các Cell (ô) lưu trữ dưới kiểu string. Việc gán dữ liệu vào bảng cũng tiến hành tương tự.
Tìm hiểu Control DataGridView Lập trình Windows Form | MicrosoftTech.Net
6. Event Cell Click
Với sự kiện này sẽ trả về cho chúng ta vị trí của cell đang được chọn, từ đó ta có thể dễ dàng lấy được dữ liệu trong cell. Ở đây ta có thêm vào phần xử lý dữ liệu với Clipboard. Khi có thao tác click vào 1 cell bất kỳ thì dữ liệu trong nó sẽ được copy vào bộ nhớ đệm, sau đó từ bộ nhớ đệm sẽ đổ dữ liệu vào label để hiển thị giá trị.
Tìm hiểu Control DataGridView Lập trình Windows Form | MicrosoftTech.Net

MicrosoftTech.Net

Advertisements

Posted on November 3, 2012, in Csharp, Win Form and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: