1. CheckBox là gì

CheckBox là một control trong Lập trình windows Form – Chúng ta thường gặp trong các trường hợp lựa chọn các chức năng, giá trị cho chương trình. Xét về cấu tạo CheckBox gồm 2 phần: Phần để tick chọn và phần text miêu tả cho nội dung của CheckBox. Như trong bài viết trước tôi đã có so sánh nhỏ giữa Radio Button và CheckBox. Về cách hoạt động của CheckBox chỉ đơn thuần là thiết lập giá trị chọn hoặc bỏ chọn. Trong một nhóm nhiều CheckBox ta có thể đưa ra nhiều lựa chọn khác nhau.

2. Một số đặc điểm

Thông thường ta thấy trong CheckBox ô vuông điều kiểm năm bên trái còn phần Text miêu tả sẽ nằm bên phải; Và tất nhiên ta hoàn toàn có thể thay đổi vị trí của chúng thông qua thuộc tính CheckAlign = ContentAlignment.MiddleRight;
Vì hoạt động của CheckBox khá đơn giản nên Event đi kèm ta chỉ cần quan tâm đến sự kiện CheckedChanged (Thay đổi trạng thái lựa chọn).

3. Ví dụ

Ở đây tôi đưa ra ví dụ nhỏ về cách khởi tạo CheckBox trong Code và thiết lập một số thuộc tính cần có và đi kèm là event CheckChanged để tính số lượng đáp án được chọn sau mỗi lần có sự thay đổi trong việc chọn lựa CheckBox.

CheckBox | Control trong Lập trình Windows Form | Csharp

MicrosoftTech.Net

Advertisements

Posted on November 3, 2012, in Csharp, Win Form and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: