1. Button là gì?

Hiểu đơn giản button là 1 control nút nhấn có chức năng xác nhận cho một thao tác nào, có thể là kết thúc một tác vụ, xác nhận yêu cầu, gửi thông tin… Button thường thấy ở rất nhiều ứng dụng, hầu như như ứng dụng nào cũng có button, trên các website cũng có button để xác nhận thông tin (thường gọi là submit). Hình bên dưới là button trong 1dialog yêu cầu save file của một chương trình, bên phải là button của ứng dụng yahoo. Thông thường button có hình chữ nhật với tên và icon minh họa với màu sắc đơn giản, nhưng tùy theo từng loại ứng dụng khác nhau, button được biến họa với nhiều màu sắc cũng như hình dạng.
Control Button trong Lập trình Windows Form | MicrosoftTech.Net

2. Control Button trong Visual Studio
Cũng như các control khác, chúng ta khởi tạo Button từ hộp công cụ Toolbox bằng cách kéo thả; Bảng properties để thay đổi các thuộc tính và xác lập sự kiện (event) cho button. Button trong Visual Studio ngoài dạng chuẩn như button đầu tiên trong hình dưới thì ta còn có thể thay đổi một số thuộc tính để có những diện mạo khác nhau. Ví dụ như thêm icon, thay đổi màu sắc, kiểu hiển thị, hình nền, màu chữ…

Control Button trong Lập trình Windows Form | MicrosoftTech.Net

3. Thuộc tính và Sự kiện của Button
Là control trong thư viện DotNet, Button được thừa hưởng nhiều thuộc tính và sự kiện khác nhau nhưng trong thực tế ta chỉ cần quan tâm đến 1 số cái hữu dụng mà thôi, vì xét đơn thuần thì Button cũng chỉ là 1 cái nút thì cũng không cần quá nhiều thuộc tính cũng như sự kiện.

Thuộc tính hay dùng đến như: BackColor, BackgroundImage, Image dùng để thay đổi màu sắc, hình ảnh trên Button; ImageAlign dùng để căn chỉnh vị trí image (Lưu ý là Image chứ không phải BackgroundImage). Font, ForeColor, Text,TextAlign dùng để thay đổi thuộc tính của Text hiển thị trên Button. Ngoài ra một số thuộc tính đáng chú ý như: Enable, TabIndex, Size, Location…

Về sự kiện của Button thì ta thấy rằng nút thì chỉ dùng để bấm nên chỉ cần quan tâm đến sử kiện  Click là đủ.

Control Button trong Lập trình Windows Form | MicrosoftTech.Net

4. Tự tạo Button theo ý muốn

Ta thấy rằng trong nhiều trường hợp chương trình cần có Button với các hình dạng khác nhau như hình tròn, mũi tên… nhưng control mặc định luôn là hình chữ nhật, để có được control như ý muốn ta chỉ cần thực hiện như sau. Trước tiên dùng chương trình đồ họa nào đó đẻ vẽ hình dạng Button với 3 trạng thái hình ảnh khác nhau.

  • Trạng thái đầu tiên là khi chưa rê chuột vào button.
  • Trạng thái thứ hai là khi rê chuột vào mà chưa nhấn, thông thường ta sẽ đổi màu hoặc làm đậm hơn.
  • Trạng thái thứ ba là khi nhấn chuột, tạo nút đổ bóng ngược lại có hiệu ứng nhấn xuống.

Tiếp đó dùng 1 control nào đó để load hình ảnh, có thể dùng panel hoặc pictureBox tùy ý. Sau đó sử dụng 4 event của control để thay đổi hình ảnh hiển thị theo trạng thái chuột tác động lên control đó. Đầu tiên, mouseEnter để đổi hình khi rê chuột vào Button, tiếp theo là mouseDown khi nhấn chuột, mouseUp xử lý trạng thái thả nút nhấn nhưng chuột vẫn nằm trong Button, mouseLeave dùng khi đưa chuột ra khỏi Button.

Bên dưới là Demo cho Button tự tạo bằng PictureBox.

Control Button trong Lập trình Windows Form | MicrosoftTech.Net

MicrosoftTech.Net

Advertisements

Posted on November 3, 2012, in Csharp, Win Form and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: